V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A – ÚP Drahlín

I. Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 územního plánu Drahlín- veřejné projednání