Informace k elektronické podatelně

Podání do elektronické podatelny je možné zaslat

  • pomocí datové schránky: 5tbayqr
  • emailem na adresu: podatelna@obec-sadek.cz

Formáty pro příjem v el. podobě: pdf (Portable Document Format), PDF/A (Portable Document Format for the Long-term archiving), odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet), odp (Open Document Presentation), txt (prostý text), rtf (Rich Text Format), doc/docx (MS Word Document), xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet), jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), tif/tiff (Tagged Image File Format)

V případě zaslání podání podle správního řádu pomocí emailové adresy, je nutné email opatřit uznávaným elektronickým podpisem, nebo uznávanou elektronickou pečetí.