Doplnění OOP – dostavba kanalizace s uzavírkou komunikace, Lhota u Příbramě