Poplatky a ceny na rok 2022

Zastupitelé na zasedání dne 2.2.2022 stanovili

Stočné pro občany a chalupáře

Trvale hlášený občan 95,- Kč/osobu a měsíc
Chalupář 2 280,- Kč/rok a č.p.
Podklady k výši stočného

Poplatek za komunální odpad

stanoven Obecně závaznou vyhláškou 2/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na 0,65Kč/Litr.
Přepočet výše poplatku podle velikosti popelnice a zvolené frekvence svozu je

Frekvence svozuKovová 110LPlastová 120LPlastová 240L
Jednorázový svoz72,-Kč78,-Kč156,-Kč
Kombinovaný zima 1×7+léto1x14 dní2 860,-Kč3 120,-Kč6 240,-Kč
Celoroční svoz 1×14 dní1 859,-Kč2 028,-Kč4 056,-Kč
Chalupář léto 1×14 dní (květen-září)787,-Kč858,-Kč1 716,-Kč

Poplatek za psa

stanoven Obecně závaznou vyhláškou 3/2020, o místním poplatku ze psů

Fyzická osoba – starší 60ti let 30,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč
Fyzická osoba – starší 60ti let, samostatně žijící 0,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč
Ostatní fyzické osoby 50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč

Od poplatků ze psů je osvobozena osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis


Splatnost poplatků

Poplatek za psa je splatný k 31.3. kalendářního roku.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu je splatný do 31.1. následujícího kalendářního roku.

Každý majitel nemovitosti je povinen podat do 31.3. kalendářního roku ohlášení k poplatku.

(případně do 90ti dnů od doby kdy nabyl postavení plátce poplatku – zákon 565/1990 Sb. a obecně závazná vyhláška 2/2021)

Stočné lze rozdělit do dvou splátek 31.3. a 30.9. kalendářního roku.


Úhrada poplatků a podání ohlášení

Poplatky je možné hradit v úřední dny nebo bankovním převodem.
Při úhradě poplatku v hotovosti bude sepsáno ohlášení k poplatku tak, jak vyžaduje zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Potřebné údaje pro úhradu poplatku zjistíte a zároveň podání ohlášení můžete provést také na stránkách poplatky.obec-sadek.cz.