Oznámení veřejnou vyhláškou – aktualizováno

opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu

Realizace nebezpečného kácení je zkrácena od 26.4.2023 do 28.4.2023 (termín povolení je od 24.4. do 28.4.) a proto bude uzavírka provedena až ve středu 26.4.2023 do plánovaného termínu 28.4.2023.