Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu

Obec Sádek oznamuje, podle §3, odst. 3 zákona 250/2000 Sb v platném znění, že návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019-2022 je zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření, Rozpočet, Střednědobý výhled rozpočtu. (http://www.obec‑sadek.cz/media_category/strednedoby-vyhled-rozpoctu/).

K nahlédnutí v listinné podobě je k dispozici na obecním úřadu.

Karel Brůček
starosta obce Sádek