OOP – stanovení přechodné úpravy provozu, rekonstrukce kanalizace, Lhota u Příbramě