INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 6.12.2023 od 18:00

Navržený program:

  1. Ceny svozu a likvidace odpadu 2024
  2. Vyhláška o stanovení poplatku za odkládání odpadu
  3. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
  4. Stočné na rok 2024
  5. Rozpočet na rok 2024
  6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
  7. Inventarizace majetku obce Sádek
  8. Ostatní informace

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.