I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

Doba konání: 24.1.2018 od 18:00

Navržený program:

  1. Výpočet stočné za rok 2017
  2. Dodatek ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu
  3. Stanovení stočného na rok 2018
  4. Vyhláška o poplatku za komunální odpad
  5. Dar samostatně žijícím důchodcům
  6. Výsledek inventarizace
  7. Střednědobý výhled rozpočtu
  8. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.