Rubrika: Úřední deska

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

okonánízasedáníZastupitelstvaobceSádek Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu Doba konání: 21.6.2021od19:00 Navržený program: Závěrečný účet za rok 2020 Účetní závěrka za rok 2020 Nákup pozemku 97/40 Spolupráce při obnově rybníčku na návsi PlánČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.2 (RO202102.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.1 (RO202101.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místokonání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu Doba konání: 28.4.2021 od 18:00 Navržený program: Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Doplnění herních prvků na hřiště“ Poskytnutí daru Společnosti pro podporu lidí s mentálním postiženímČíst dál

Záměr prodeje pozemku

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění) Katastrální území: Sádek(745839) Sádek Parcelní číslo: 167/43, 167/42 Druh nemovitosti: Ostatní plocha Typ pozemku: Ostatní komunikace Výměra / dotčená výměra: 65Číst dál

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místokonání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu Dobakonání: 3.2.2021 od 19:00 Navržený program: Stočné za rok 2020 Stanovení stočného na rok 2021 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti Dar samostatně žijícím důchodcům Různé informaceČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.9 (RO202009.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál