Rubrika: Novinky

Jednání vlády 19. 11. 2021, mimořádná opatření MZ ČR

Přijatá usnesení vlády, kterými vláda ČR vydala předchozí souhlas se záměrem ministerstva zdravotnictví vydat příslušná mimořádné opatření, účinná od 22.11. 2021. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách(celé znění mimořádného opatření) MimořádnéČíst dál

Kontejner na objemný odpad

Obec Sádek oznamuje, na základě čl. 5, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obceČíst dál