ÚŘEDNÍ DNY O PRÁZDNINÁCH 2019

3. července a 7. srpna bude obecní úřad uzavřen.
Ostatní úřední dny (středa 18:00 – 20:00) zůstávají beze změny.