Úřední dny o letních prázdninách 2018

4. července a 1. srpna bude obecní úřad uzavřen.
Pokladna bude uzavřena výše uvedené dny a dále 11. a 18 července

v případě nutnosti volejte na tel: 724 177 905 nebo 724 188 393