Úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

14.12.2017 10:58
Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že   schválené rozpočtové opatření č. 7 je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Kontakty a další údaje, Ekonomické a další údaje....

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

14.12.2017 09:58
    V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že   s v o l á...

Střelby - Leden 2018 v Posádkovém cvičišti Jince

13.12.2017 11:15
Střelby Leden 2018.pdf (544420)

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

12.12.2017 00:00
Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního Úřadu   Doba konání: 20.12.2017 od 18:30   Navržený program:   Prodej pozemku 71/13 Změna závazných parametrů rozpočtu roku 2017 Plán akcí / projektů Pravomoc k rozpočtovým opatřením Rozpočet na rok...

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Svazku obcí Podbrdského regionu

29.11.2017 17:06
SA2017-410.pdf (126703)

Návrh rozpočtu na rok 2018

23.11.2017 00:00
Obec Sádek oznamuje, podle §11, odst. 3 zákona 250/2000 Sb v platném znění, že návrh rozpočtu na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci Kontakty a další údaje, Ekonomické a další údaje. (http://www.obec-sadek.cz/kontakt/ekonomicke-udaje/).   K nahlédnutí v listinné...

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

23.11.2017 00:00
    V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídlech volebních okrsků.  Sídlo volebního okrsku č.1 :...

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

23.11.2017 00:00
Oznámení zveřejnění rozpočtového opatření Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č. 3 je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Kontakty a další údaje, Ekonomické a další údaje....

Návrh rozpočtu Svazku obcí Podbrdského regionu

23.11.2017 00:00
SA2017-407.pdf (51188)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Ministerstvo zemědělství

08.11.2017 16:28
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY   Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní...
Všechny články