Historie obce

Prvním historicky doloženým stavením byl dvůr patřící rodu Zajíců z Valdeka, který stával na dnešní návsi. Tento dvůr byl podle dochovaných záznamů založen roku 1390. Další zachované zprávy uvádějí, že v jihovýchodní části katastru se nacházela vodní tvrz a tzv. Panský dvůr patřící rodu Sasků ze Sádku. Posledním dochovaným zázanem je prodej Páně dvora, kolem roku 1452, bratrům Jindřichu a Rackovi z Mrtníka. V pozdějších záznamech (koncem 15 století) již tato tvrz zmiňována není – patrně zanikla. Zachoval se pouze název této části katastru, kde se dodnes říká „U páně dvora“.

K prvnímu stavení také patřil velký ovčín za Drahlínem (nynější Malý Drahlín) a ovocný sad. Sad se rozkládal od silnice Drahlín-Bratkovice až do poloviny dnešní obce. Název Sádek tedy nejpravděpodobněji vznikl zdrobnělinou sadu – „sádek“.