ZÁMĚR ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY

04.09.2017 19:12

Na základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění,

ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY

Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění):

 

  1. Katastrální území: Sádek (745839), obec Sádek

  2. Parcelní číslo: 311/2

  3. Druh nemovitosti: Orná půda

  4. Typ pozemku: Parcela katastru nemovitostí

  5. Výměra: 2 196m2

  6. Číslo popisné: -

  7. Další údaje: Zřízení práva stavby pro firmu

    AGOR TECH SPOL. S R.O. Veřejné parkoviště pro 16 osobních automobilů podle výkresu, který je nedílnou součástí záměru.

 

 

 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

Zpět