ZÁMĚR SMĚNY POZEMKŮ

11.04.2016 18:34

Na základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění,

 

ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR SMĚNY POZEMKŮ

Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění):

pozemek ve vlastnictví obce SÁDEK

 1. Katastrální území: Sádek (745839), obec Sádek

 2. Parcelní číslo: 67/2

 3. Druh nemovitosti: Zastavěná plocha a nádvoří / společný dvůr

 4. Typ pozemku: Parcela katastru nemovitostí

 5. Výměra: 7 m2

 6. Číslo popisné: -

 7. Další údaje: -

 

směňovaný pozemek

 1. Katastrální území: Sádek (745839), obec Sádek

 2. Parcelní číslo: 430/3

 3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha/Ostatní komunikace

 4. Typ pozemku: Parcela katastru nemovitostí

 5. Výměra: 10 m2

 6. Číslo popisné: -

 7. Další údaje: místní označení „ cesta v rokli“

 

mapa.pdf (104041)

 

 

Zpět