ZÁMĚR PRONÁJMU HOSTINCE

12.06.2017 18:54

Na základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění,

ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR PRONÁJMU HOSTINCE

Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění):

  1. Katastrální území: Sádek (745839), obec Sádek

  2. Parcelní číslo: st.24

  3. Druh nemovitosti: Zastavěná plocha a nádvoří

  4. Typ pozemku: Budova s číslem popisným

  5. Výměra: 148,6 m2

  6. Číslo popisné: 39

  7. Další údaje: Hostinec je součástí budovy obecního úřadu. Uvedenou výměrou se rozumí celková pronajímaná plocha (výčep, sociální zařízení, sklep, předsálí, vstupní prostory, kuchyňka).

 

 

 

Další informace lze získat v úředních dnech (středa 18:00 – 20:00) na obecním úřadu Sádek, nebo na emailu starosta@obec-sadek.cz.

 

 

 

 

 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

starosta obce SádekNa základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR PRONÁJMU HOSTINCE
Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění):
a) Katastrální území: Sádek (745839), obec Sádek
b) Parcelní číslo: st.24
c) Druh nemovitosti: Zastavěná plocha a nádvoří
d) Typ pozemku: Budova s číslem popisným
e) Výměra: 148,6 m2
f) Číslo popisné: 39
g) Další údaje: Hostinec je součástí budovy obecního úřadu.
Uvedenou výměrou se rozumí celková pronajímaná plocha (výčep,
sociální zařízení, sklep, předsálí, vstupní prostory, kuchyňka).
Smlouvu o nájmu je možné uzavřít od 1.9.2017.
Zájemci zašlou, nebo osobně předloží žádosti nejpozději do 23.8.2017
Další informace lze získat v úředních dnech (středa 18:00 – 20:00) na obecním úřadu Sádek, nebo
na emailu starosta@obec-sadek.cz.
Karel Brůček
starosta obce Sádek
Zpět