Záměr prodeje pozemků

03.05.2017 18:52

Na základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění,

ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ

Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění):

identifikace pozemku

  1. Katastrální území: Sádek (745839), obec Sádek

  2. Parcelní číslo: 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14

  3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha / jiná plocha

  4. Typ pozemku: Parcela katastru nemovitostí

  5. Výměra: geometrický plán 257-128/2016

  6. Číslo popisné: -

  7. Další údaje: Pozemky vznikly zaměřením skutečných hranic pozemku 71/1. Nedílnou součástí záměru je geometrický plán č. 257-128/2016.

 


 

GEOM_PLÁN_257-128-2016.pdf (620915)
 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

Zpět