Záměr prodeje pozemků

08.11.2017 10:30

Na základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění,

ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ

Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění):

 

  1. Katastrální území: Sádek (745839), obec Sádek

  2. Parcelní číslo: 71/13

  3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha

  4. Typ pozemku: Jiná plocha

  5. Výměra: 123 m2

  6. Číslo popisné: -

  7. Další údaje: Pozemek vznikl zaměřením skutečných hranic pozemku 71/1. Nedílnou součástí záměru je geometrický plán č. 257-128/2016

 


 

GEOM_PLÁN_257-128-2016.pdf (620915)
 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

Zpět