Záměr o zřízení práva stavby

17.12.2016 14:26

Na základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění,

 

ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR ZŘÍDIT PRÁVO STAVBY

Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění):

identifikace pozemku

  1. Katastrální území: Sádek (745839), obec Sádek

  2. Parcelní číslo: 423/1

  3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha

  4. Typ pozemku: Parcela katastru nemovitostí

  5. Výměra: 1 758 m2

  6. Číslo popisné: -

  7. Další údaje: Využití pozemku – ostatní komunikace.

     

 

Karel Brůček

starosta

starostaNa základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR ZŘÍDIT PRÁVO STAVBY
Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění):
identifikace pozemku
a) Katastrální území: Sádek (745839), obec Sádek
b) Parcelní číslo: 423/1
c) Druh nemovitosti: Ostatní plocha
d) Typ pozemku: Parcela katastru nemovitostí
e) Výměra: 1 758 m2
f) Číslo popisné: -
g) Další údaje: Využití pozemku – ostatní komunikace.
Karel Brůček
starostaNa základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR ZŘÍDIT PRÁVO STAVBY
Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění):
identifikace pozemku
a) Katastrální území: Sádek (745839), obec Sádek
b) Parcelní číslo: 423/1
c) Druh nemovitosti: Ostatní plocha
d) Typ pozemku: Parcela katastru nemovitostí
e) Výměra: 1 758 m2
f) Číslo popisné: -
g) Další údaje: Využití pozemku – ostatní komunikace.
Karel Brůček
starosta
Zpět