Veřejná vyhláška - ministerstvo obrany

10.10.2017 12:23

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo obrany jako ústřední orgán státní správy na úseku obrany České republiky podle § 16 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto oznamuje 

opatření obecné povahy ze dne 9. října 2017 čj. MO 51134/2017-1150, kterým se rozhoduje o zřízení bezpečnostních pásem se zákazem vstupu do některých částí zrušeného vojenského újezdu Brdy na území Chráněné krajinné oblasti Brdy.

 

Veřejná vyhláška_(1277609).pdf (478239)

510204341_9_Opatření obecné povahy podpis.pdf (2,7 MB)

Úřední deska ministerstva obrany

Zpět