Sběr a svoz kovového odpadu

19.04.2017 19:50

Obec Sádek

oznamuje, na základě čl. 6, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek, že dne


 

29.4.2017 od 8:00

 

proběhne ve spolupráci s SDH Sádek

 

SBĚR A SVOZ KOVOVÉHO ODPADU


 

formou svozu od jednotlivých nemovitostí.

 
Zpět