Pozvánka na veřejné ukončení akce „OU stavební úpravy vstupu“

08.06.2016 19:51

Pozvánka na veřejné ukončení akce

OU stavební úpravy vstupu“ FRO/POV/022975/2015

 

 

V souladu s ustanovením smlouvy o poskytnutí dotace informuje obec Sádek, že veřejné ukončení a vyhodnocení výše uvedené akce, proběhne na zasedání zastupitelstva dne 15.6.2016 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu Sádek.

 

 

 

 

Karel Brůček

starosta

Zpět