Poplatky a ceny na rok 2017

11.02.2017 19:28

Zastupitelé stanovili na svém zasedání dne 8.2.2017 následující


POPLATKY A CENY NA ROK 2017
 

Stočné pro občany a chalupáře
Trvale přihlášený občan         70 Kč /měsíc/osobu
Chalupář                      1 680 Kč /rok a č.p.

 

Cena za odvoz komunálního odpadu
 

Léto 1x14 + Zima1x7

1 746 Kč

Celoroční 1x14

1 076 Kč

Chalupář“ Léto 1x14

575 Kč

Důchodce samostatně žijící

500 Kč

Jednorázová (při vyvážení je znehodnocena)

50 Kč

 

Poplatek za psa

Poplatek za psa je stanoven na základě vyhlášky 4/2008

 

Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců

Fyzická osoba - v bytové jednotce s více jak 4 byty:

100 ,za každého dalšího 150

Fyzická osoba - poživatelem starobního, invalidního a vdovského důchodu, který je jediným zdrojem příjmu:

30 Kč,za každého dalšího 45

Ostatní fyzické osoby:

50 Kč,za každého dalšího 75 Kč

 

Od poplatku ze psů je osvobozena osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením (držitel průkazu ZTP a ZTP -P) a osaměle žijící důchodci.

Splatnost poplatků
Poplatek za psa a svoz KO je splatný k 31.3.

Stočné lze rozdělit do dvou splátek 31.3. a 30.9.

 

Úhrada poplatků
Poplatky je možné hradit v úřední dny, nebo bankovním převodem. 

Potřebné údaje (výpočet poplatku, variabilní symbol, účet) naleznete na stránkách poplatky.obec-sadek.cz

Zpět