Oznámení o zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu a rozpočtu

06.03.2017 09:12

Obec Sádek oznamuje, podle §3, odst. 4 a §11, odst. 4, zákona 250/2000 Sb. v platném znění a čl. XV. zákona 24/2017 Sb., že

 

Schválený střednědobý rozpočtový výhled a schválený rozpočet obce na rok 2017 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce v sekci Kontakty a další údaje, Ekonomické a další údaje. (http://www.obec-sadek.cz/kontakt/ekonomicke-udaje/).

 

K nahlédnutí v listinné podobě jsou oba dokumenty uloženy na obecním úřadu.

 

 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

Zpět