Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

24.05.2017 17:26

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že

 

schválené rozpočtové opatření č. 1 je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Kontakty a další údaje, Ekonomické a další údaje. (http://www.obec-sadek.cz/kontakt/ekonomicke-udaje/).

 

K nahlédnutí v listinné podobě je dokument uložen na obecním úřadu.

 

 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

Zpět