Oznámení o době a místě konání voleb

02.10.2017 19:40

Starosta obce Sádek podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

 

oznamuje:

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a

        v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu Sádek, č.p. 39, 261 01 Sádek

  1. voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

     

  2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

     

  3. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

SA2017-342.pdf (97396)

 

 

 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

Zpět