Návrh na pořízení změny územního plánu

25.01.2016 18:47
    Na základě usnesení zastupitelů č. 8 ze dne 16.9.2015, pořídit nový územní plán obce Sádek a v souvislosti se vznikem CHKO Brdy a k.ú. „Sádek v Brdech“, informujeme majitele pozemků v katastrálním území Sádek (74589) a Sádek v Brdech (930253) o možnosti podávat návrhy na pořízení změny územního plánu.
 
    Návrhy na pořízení změny územního plánu je možné podávat do 3. března 2016.
 
    Návrh musí, podle § 46 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obsahovat: 
        a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce
        b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce
        c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
        d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny
        e) návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu
 
   Formulář je možné získat zde
 
 
Karel Brůček
starosta
Zpět