Kontejner na objemný odpad

29.09.2015 14:17

Obec Sádek

 

oznamuje, na základě čl. 5, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek,

 

že ve dnech

 

 

3. - 4.října 2015

 

a v případě potřeby

 

 

10. - 11.října 2015

 

bude přistaven u čistírny odpadních vod

 

 

 

KONTEJNER NA OBJEMNÝ

 

ODPAD

 

Zpět