KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD

25.09.2017 15:58

Obec Sádek

 

oznamuje, na základě čl. 5, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek,

že o víkendu ve dnech

 

30.9. - 1.10.

 

a

 

7. - 8.10.

 

 

bude přistaven u čistírny odpadních vod

 

 

KONTEJNER NA 

 

 

OBJEMNÝ ODPAD

 

 

Zpět