Kontejner na objemný odpad

27.09.2016 17:14

Obec Sádek

 

oznamuje, na základě čl. 5, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek,

že ve dnech

 

 

15. - 16.října 2016

 

 

bude přistaven u čistírny odpadních vod

 

 

 

KONTEJNER NA 

 

 

OBJEMNÝ ODPAD

Zpět