Informace o termínu akce

19.04.2017 13:58

Obec Sádek informuje, na základě čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu, o akci

"Pálení čarodějnic",

která se koná dne 30.4.2017.

 
V souladu s čl. 3, odst. 2 obecně závazné vyhlášky se vymezuje doba nočního klidu od 3 do 6 hodiny.
 
 
 
Karel Brůček v.r.
starosta
 
Zpět