Informace o termínu akce

08.05.2017 18:21

Obec Sádek informuje, na základě čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu, o akci

 

"Hasičská soutěž",

která se koná dne 27.5.2017.

 

V souladu s čl. 3, odst. 3 obecně závazné vyhlášky se vymezuje doba nočního klidu od 24 do 6 hodiny. (24:00 27.5. - 6:00 28.5.)

 
 
 
Karel Brůček v.r.
starosta
 
Zpět