I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

11.09.2017 18:03

 

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

 

Doba konání: 20.9.2017 od 18:00

 

Navržený program:

 

  1. Prodej pozemků 71/9 a 71/10

  2. Zadání změny č.2 územního plánu Sádek

  3. Zřízení práva stavby na pozemku 311/2

  4. Ostatní informace

 

 

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

 

 

 

 

V Sádku dne 11.9.2017

 

 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

Zpět