I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

31.01.2017 16:04

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

 

 

 

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

 

Doba konání: 8.2.2017 od 18:00

 

Navržený program:

 

  1. Stanovení poplatků a cen na rok 2017

  2. Výsledek inventarizace

  3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu

  4. Stanovení paušální sazby za ušlý zisk

  5. Různé informace

 

 

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

 

Zpět