I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

19.12.2016 17:56

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

 

Doba konání: 28.12.2016 od 18:00

 

Navržený program:

  1. Plánované Akce/Projekty

  2. Rozpočet na rok 2017

  3. Rozpočet roku 2016

  4. Ostatní informace

 

 

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

 

 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

Zpět