I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

21.11.2016 19:47

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

 

Doba konání: 30.11.2016 od 19:00

 

Navržený program:

 

  1. Schválení zpracovatele změny územního plánu

  2. Smlouva na dotaci Zpracování změny územního plánu

  3. Výměna herních prvků na hřišti

  4. Vyhláška o stanovení nočního klidu

  5. Ostatní informace

 

 

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

 

 

 

 

 

 

 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

 

Zpět