I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

07.09.2016 00:00

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

 

 

 

 

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

 

Doba konání: 14.9.2016 od 19:00

 

Navržený program:

 

  1. Změna územního plánu obce Sádek

  2. Stanovení pořizovatele změny územního plánu

  3. Stanovení určeného zastupitele

  4. Schválení zpracovatele změny územního plánu

  5. Změna podmínek pronájmu hostince

  6. Stanovy Svazku obcí Podbrdského regionu

  7. Ostatní informace

 

 

 

 

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

 

 

 

 

V Sádku dne 7.9.2016

 

 

Karel Brůček

starosta obce Sádek

Zpět