I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

08.06.2016 19:52

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

 

 

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

 

Doba konání: 15.6.2016 od 19:00

 

Navržený program:

 

  1. Dotace na projekt „Vybavení knihovny výpočetní technikou“

  2. Dotace na projekt „Vybavení JSDH Sádek OOP“

  3. Dotace na akci „Rozšíření veřejného osvětlení ETAPA I.“

  4. Poptávkové řízení na jednotlivé dotace.

  5. Žádost o poskytnutí dotace na vypracování územního plánu.

  6. Zřízení věcného břemene „V hůrkách“

  7. Pořízení znaku a vlajky obce Sádek

  8. Ostatní informace

  9. Vyhodnocení akce „OU – stavební úpravy vstupu“

 

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

 

 

 

Karel Brůček

starosta obce Sádek

Zpět