I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

15.04.2016 18:26

Obec Sádek

Obecní úřad Sádek

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

 

 

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

Doba konání: 27.4.2016 od 18:00

Navržený program:

 

  1. Závěrečný účet obce Sádek za rok 2015

  2. Účetní závěrka obce Sádek za rok 2015

  3. Směna pozemků

  4. Přijetí daru - pozemků

  5. Ostatní informace

 

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

 

 

 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

 

Zpět