I N F O R M A C E k zasedání Zastupitelstva obce Sádek

19.09.2017 19:27

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního Úřadu 

Doba konání: 20.9.2017 od 18:00 

 

Na základě avizované absence zastupitelů bude zasedání, podle §92, odst. 3, zákona 128/2000 Sb v aktuálním znění, pravděpodobně ukončeno. Náhradní zasedání bude svoláno do 15ti dnů. 

Karel Brůček v.r.

starosta obce Sádek

Zpět