Ekonomické a další údaje

Sestava podle zákona 106/1999
Rozklikávací rozpočty a další ekonomické údaje (MONITOR státní pokladny Ministerstva financí) 
Profil zadavatele
Registr smluv

(Podle §3, odst. 2, písm. l) zákona 340/2015 Sb Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, se na obec Sádek nevztahuje povinnost zveřejňovat uzavřené smlouvy pomocí Registru smluv. Obec Sádek je však povinna zveřejnit smlouvy podle Zákona o zadávání veřejných zakázek na  Profilu zadavatele)

Schválený rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu

ROZP_VYHLED_2017-2020.pdf (106518)

Rozpočet 2017.pdf (115748)

Rozpočtový Výhled 2018-2021.pdf (42,7 kB)

 

Rozpočtová opatření

RO201701.pdf

RO201702.pdf

RO201703.pdf

RO201704.pdf schváleno 31.8.2017, zveřejněno 19.9.2017

RO201705.pdf schváleno 30.9.2017, zveřejněno 20.10.2017

 

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Sádek za rok 2016  schváleno 21.6.2017, zveřejněno 23.6.2017