Ekonomické a další údaje

Informace dle zákona 106/1999
Rozklikávací rozpočty a další ekonomické údaje (MONITOR státní pokladny Ministerstva financí) 
Profil zadavatele
Registr smluv

(Podle §3, odst. 2, písm. l) zákona 340/2015 Sb Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, se na obec Sádek nevztahuje povinnost zveřejňovat uzavřené smlouvy pomocí Registru smluv. Obec Sádek je však povinna zveřejnit smlouvy podle Zákona o zadávání veřejných zakázek na  Profilu zadavatele)

Schválený rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet 2017.pdf (115748)

Rozpočtový Výhled 2018-2021.pdf (42,7 kB)

 

Rozpočtová opatření

RO201701.pdf

RO201702.pdf