Ekonomické a další údaje

Sestava podle zákona 106/1999
Rozklikávací rozpočty a další ekonomické údaje (MONITOR státní pokladny Ministerstva financí) 
Profil zadavatele
Registr smluv

(Podle §3, odst. 2, písm. l) zákona 340/2015 Sb Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, se na obec Sádek nevztahuje povinnost zveřejňovat uzavřené smlouvy pomocí Registru smluv. Obec Sádek je však povinna zveřejnit smlouvy podle Zákona o zadávání veřejných zakázek na  Profilu zadavatele)

Schválený rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu

ROZP_VYHLED_2017-2020.pdf (106518)

Rozpočet 2017.pdf (115748)

Rozpočtový Výhled 2018-2021.pdf (42,7 kB)

 

Rozpočtová opatření

RO201701.pdf

RO201702.pdf

RO201703.pdf

RO201704.pdf schváleno 31.8.2017, zveřejněno 19.9.2017

RO201705.pdf schváleno 30.9.2017, zveřejněno 20.10.2017

RO201706.pdf  schváleno 31.10.2017, zveřejněno 23.11.2017

RO201707.pdf  schváleno 30.11.2017, zveřejněno 14.12.2017

 

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Sádek za rok 2016  schválen 21.6.2017, zveřejněn 23.6.2017
 
 

Návrh rozpočtu 2018

V040-201710K01.pdf (2,3 MB) schválený rozpočet 2017 a jeho plnění

NR2018.pdf (102,4 kB) zveřejněno 23.11.2017