Archiv článků

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

17.07.2017 17:21
Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že   schválené rozpočtové opatření č. 2 je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Kontakty a další údaje, Ekonomické a další...

Obecně závazná vyhláška 1/2017 o nočním klidu

23.06.2017 09:20
OZV_20171_NOCNI_KLID.pdf (65266)

ZÁMĚR PRONÁJMU HOSTINCE

12.06.2017 18:54
Na základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR PRONÁJMU HOSTINCE Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění): Katastrální území: Sádek (745839), obec...

Rozbor vody - Studánka

12.06.2017 18:40
img-170612212134.pdf (163339)

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

12.06.2017 17:53
  Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního Úřadu   Doba konání: 21.6.2017 od 19:00   Navržený program:   Závěrečný účet obce Sádek za rok 2016     Účetní závěrka obce Sádek za rok 2016 Prodej pozemků 71/8, 71/11, 71/14 a...

Závěrečný účet obce Sádek za rok 2016

10.05.2017 18:13
ZAVERECNY_UCET_2016.pdf (72121) Přílohy: V040-201612K01.pdf (2,7 MB) V060-201612K01.pdf (484,7 kB) V061-201612K01.pdf (474,2 kB) V062-201612K01.pdf (2,5 MB) prezkum_kraj.pdf (1013915)  

Informace o termínu akce

08.05.2017 18:21
Obec Sádek informuje, na základě čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu, o akci   "Hasičská soutěž", která se koná dne 27.5.2017.   V souladu s čl. 3, odst. 3 obecně závazné vyhlášky se vymezuje doba nočního klidu od 24 do 6 hodiny. (24:00 27.5. -...

Záměr prodeje pozemků

03.05.2017 18:52
Na základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění): identifikace pozemku Katastrální území: Sádek (745839),...

Úplné vyúčtování všech položek ceny pro V+S za rok 2016

28.04.2017 17:58
Stočné 2016 - Sádek.pdf (63441)

Sběr a svoz kovového odpadu

19.04.2017 19:50
Obec Sádek oznamuje, na základě čl. 6, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek, že dne   29.4.2017 od 8:00   proběhne...