Archiv článků

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

20.10.2017 17:45
Oznámení zveřejnění rozpočtového opatření Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č. 3 je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Kontakty a další údaje, Ekonomické a další údaje....

Veřejná vyhláška - ministerstvo obrany

10.10.2017 12:23
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ministerstvo obrany jako ústřední orgán státní správy na úseku obrany České republiky podle § 16 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,...

Oznámení o době a místě konání voleb

02.10.2017 19:40
Starosta obce Sádek podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),   oznamuje:   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se...

I N F O R M A C E o konání náhradního zasedání Zastupitelstva obce Sádek

25.09.2017 16:05
Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního Úřadu   Doba konání: 26.9.2017 od 17:30     Zasedání zastupitelů ze dne 20.9.2017 bylo podle §92, odst. 3, zákona 128/2000 Sb v aktuálním znění, ukončeno. Jeho náhradní zasedání se koná 26.9.2017 od...

KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD

25.09.2017 15:58
Obec Sádek   oznamuje, na základě čl. 5, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek, že o víkendu ve dnech   30.9. -...

I N F O R M A C E k zasedání Zastupitelstva obce Sádek

19.09.2017 19:27
Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního Úřadu  Doba konání: 20.9.2017 od 18:00    Na základě avizované absence zastupitelů bude zasedání, podle §92, odst. 3, zákona 128/2000 Sb v aktuálním znění, pravděpodobně ukončeno. Náhradní zasedání bude svoláno do 15ti...

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

18.09.2017 19:45
UpozorněniCEZ.pdf (222914)

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

15.09.2017 08:56
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

11.09.2017 18:03
  Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního Úřadu   Doba konání: 20.9.2017 od 18:00   Navržený program:   Prodej pozemků 71/9 a 71/10 Zadání změny č.2 územního plánu Sádek Zřízení práva stavby na pozemku 311/2 Ostatní informace     Ke...

ZÁMĚR ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY

04.09.2017 19:12
Na základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění):   Katastrální území: Sádek (745839), obec...