Archiv článků

Úplné vyúčtování všech položek ceny pro V+S za rok 2016

28.04.2017 17:58
Stočné 2016 - Sádek.pdf (63441)

Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí

28.04.2017 17:49
00200796-dne-0515-1702470024.pdf (98205)

Dražební vyhláška

28.04.2017 17:47
usneseni-drazebni-vyhlaska-lv-89-c.-j.-121-ex-1632-15-110.pdf (141282)

Sběr a svoz kovového odpadu

19.04.2017 19:50
Obec Sádek oznamuje, na základě čl. 6, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek, že dne   29.4.2017 od 8:00   proběhne...

Informace o termínu akce

19.04.2017 13:58
Obec Sádek informuje, na základě čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu, o akci "Pálení čarodějnic", která se koná dne 30.4.2017.   V souladu s čl. 3, odst. 2 obecně závazné vyhlášky se vymezuje doba nočního klidu od 3 do 6 hodiny.       Karel...

Očkování psů proti vzteklině

17.04.2017 18:00
Obec Sádek informuje občany o     Očkování psů      proti vzteklině             Pondělí 24.dubna    15:55 – 16:05 na návsi     Cena vakcíny 100,- Kč

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

17.04.2017 17:26
Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že   schválené rozpočtové opatření č. 1 je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Kontakty a další údaje, Ekonomické a další...

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.2 územního plánu Sádek

10.04.2017 18:03
Vyhláška.pdf   Návrh zadání.pdf Mapa.pdf

Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského region za rok 2016

27.03.2017 17:59
Záv. účet Svazku obcí Podb. regionu 2016.pdf (140517) Přílohy: Přezkoumání hospodaření.pdf (6415260) V040-201612K01.pdf (2794689) V060-201612K01.pdf (501765) V061-201612K01.pdf (493528) V062-201612K01.pdf (2637033)  

Oznámení o zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu a rozpočtu

06.03.2017 09:12
Obec Sádek oznamuje, podle §3, odst. 4 a §11, odst. 4, zákona 250/2000 Sb. v platném znění a čl. XV. zákona 24/2017 Sb., že   Schválený střednědobý rozpočtový výhled a schválený rozpočet obce na rok 2017 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce v sekci Kontakty a další údaje, Ekonomické...