Obec Sádek Vás zve na zájezd do divadla

3.12.2016 - Studio DVA

Děvčátko - vánoční příběh

Vstupné po odečtení 50% slevy 350,- nebo 300,- Kč (podle umístění sedadla).

Dopravu autobusem hradí Obec Sádek

Rezervaci vstupenek prosím hlaste v knihovně.

 

 

 

Úřední deska

Kontejner na objemný odpad

27.09.2016 17:14
Obec Sádek   oznamuje, na základě čl. 5, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek, že ve dnech     8. - 9.října...

TECHNICKÁ CHYBA NA VOLEBNÍCH LÍSTCÍCH PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

27.09.2016 15:01
    Podle informace Městského úřadu Příbram, mohou některé hlasovací lístky obsahovat tiskovou chybu, kdy je tisk šikmo posunut a v důsledku toho není na lístku uveden celý seznam kandidátů daného politického subjektu. Chyba se vyskytuje u těchto politických subjektů: ANO 2011,...

RALLY PŘÍBRAM - uzavírka silnice Lhota - Sádek

27.09.2016 14:41
Uzavírka silnice Lhota - Sádek 2.10.2016 4:45 - 15:00 Stanovení přechodné úpravy  Mapy 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

19.09.2016 18:25
Starosta obce Sádek podle §27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   oznamuje:   1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:   v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin...

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

11.09.2016 10:10
CEZ_ODSTRANENI_STROMOVI.pdf

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

07.09.2016 00:00
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek         Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního Úřadu   Doba konání: 14.9.2016 od 19:00   Navržený program:   Změna územního plánu obce Sádek Stanovení pořizovatele změny...

Znak a vlajka obce Sádek - návrhy

31.08.2016 15:33
Obec Sádek oslaví v roce 2018 polokulaté jubileum – 115 let samostatnosti – odloučení od obce Drahlín. Bylo by dobré Sádku něco dát – něco co jej bude odlišovat od ostatních Sadů a Sádků – znak obce Sádek. Do roku 2018 je ještě relativně hodně času, ale heraldické zpracování, grafický návrh a...

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v kú Sádek v Brdech

18.07.2016 19:28
verejna_vyhlaska_sadek_v_brdech.pdf (507419)

Odvoz nebezpečných složek Komunálního odpadu

17.02.2016 19:37
Termíny svozu:         14. dubna   15:00 - 15:30            8. září       15:00 - 15:30   Nebezpečné složky komunálního opadu jsou: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky,...

Poplatky a ceny na rok 2016

17.02.2016 19:28
Zastupitelé stanovili na svém zasedání dne 26.1.2016 následující POPLATKY A CENY NA ROK 2016   Stočné pro občany a chalupáře Trvale přihlášený občan         70 Kč /měsíc/osobu Chalupář            ...
Všechny články