Úřední deska

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

08.06.2016 19:52
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek     Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního Úřadu   Doba konání: 15.6.2016 od 19:00   Navržený program:   Dotace na projekt „Vybavení knihovny výpočetní technikou“ Dotace na projekt...

Pozvánka na veřejné ukončení akce „OU stavební úpravy vstupu“

08.06.2016 19:51
Pozvánka na veřejné ukončení akce „OU stavební úpravy vstupu“ FRO/POV/022975/2015     V souladu s ustanovením smlouvy o poskytnutí dotace informuje obec Sádek, že veřejné ukončení a vyhodnocení výše uvedené akce, proběhne na zasedání zastupitelstva dne 15.6.2016 od 19:00 v zasedací...

Sběr a svoz kovového odpadu

07.06.2016 09:12
Obec Sádek oznamuje, na základě čl. 6, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek, že dne   18.6.2015 od 9:00   proběhne...

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016

04.05.2016 10:49
VYHLÁŠKA

Informace HZS - evidence pálení pro fyzické osoby

24.04.2016 14:32
V nadcházejícím období dochází každoročně k výraznému nárůstu počtu požárů i nahlášených pálení. Služba evidence pálení zajišťuje efektivní možnost předcházení planým poplachům a v případě potřeby také k daleko rychlejší reakci při zpozorování vzniku...

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2015

24.04.2016 09:30
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2015 - Sádek.pdf (71322)

ZÁMĚR PRONÁJMU HOSTINCE

11.04.2016 18:04
Na základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR PRONÁJMU HOSTINCE Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění): Katastrální území: Sádek (745839), obec...

Odvoz nebezpečných složek Komunálního odpadu

17.02.2016 19:37
Termíny svozu:         14. dubna   15:00 - 15:30            8. září       15:00 - 15:30   Nebezpečné složky komunálního opadu jsou: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky,...

Poplatky a ceny na rok 2016

17.02.2016 19:28
Zastupitelé stanovili na svém zasedání dne 26.1.2016 následující POPLATKY A CENY NA ROK 2016   Stočné pro občany a chalupáře Trvale přihlášený občan         70 Kč /měsíc/osobu Chalupář            ...
Všechny články