Úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

20.10.2017 17:45
Oznámení zveřejnění rozpočtového opatření Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č. 3 je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Kontakty a další údaje, Ekonomické a další údaje....

Veřejná vyhláška - ministerstvo obrany

10.10.2017 12:23
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ministerstvo obrany jako ústřední orgán státní správy na úseku obrany České republiky podle § 16 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,...

Oznámení o době a místě konání voleb

02.10.2017 19:40
Starosta obce Sádek podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),   oznamuje:   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se...

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

18.09.2017 19:45
UpozorněniCEZ.pdf (222914)

ZÁMĚR PRONÁJMU HOSTINCE

12.06.2017 18:54
Na základě §39 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, ZVEŘEJŇUJE OBEC SÁDEK ZÁMĚR PRONÁJMU HOSTINCE Identifikace nemovitosti (§3 a §4, zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí, v platném znění): Katastrální území: Sádek (745839), obec...

Poplatky a ceny na rok 2017

11.02.2017 19:28
Zastupitelé stanovili na svém zasedání dne 8.2.2017 následující POPLATKY A CENY NA ROK 2017   Stočné pro občany a chalupáře Trvale přihlášený občan         70 Kč /měsíc/osobu Chalupář            ...