Úřední deska

Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského region za rok 2016

27.03.2017 17:59
Záv. účet Svazku obcí Podb. regionu 2016.pdf (140517) Přílohy: Přezkoumání hospodaření.pdf (6415260) V040-201612K01.pdf (2794689) V060-201612K01.pdf (501765) V061-201612K01.pdf (493528) V062-201612K01.pdf (2637033)  

Oznámení o zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu a rozpočtu

06.03.2017 09:12
Obec Sádek oznamuje, podle §3, odst. 4 a §11, odst. 4, zákona 250/2000 Sb. v platném znění a čl. XV. zákona 24/2017 Sb., že   Schválený střednědobý rozpočtový výhled a schválený rozpočet obce na rok 2017 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce v sekci Kontakty a další údaje, Ekonomické...

Poplatky a ceny na rok 2017

11.02.2017 19:28
Zastupitelé stanovili na svém zasedání dne 8.2.2017 následující POPLATKY A CENY NA ROK 2017   Stočné pro občany a chalupáře Trvale přihlášený občan         70 Kč /měsíc/osobu Chalupář            ...

Odvoz nebezpečných složek Komunálního odpadu

10.02.2017 17:33
Termíny svozu:         13. dubna   15:00 - 15:30            7. září       15:00 - 15:30   Nebezpečné složky komunálního opadu jsou: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy,...
Všechny články